Politique de cookies

Nous vous informons que ce site Web (https://www.imperial.be/) est la propriété d’Imperial Meat Products VOF.

Ce site utilise des cookies propres et tiers qui stockent et récupèrent des informations auprès des utilisateurs lorsqu’ils naviguent à travers celui-ci aux fins indiquées dans la section « Cookies utilisés via le site Web ».

Toutefois, conformément au principe de responsabilité proactive, Imperial Meat Products VOF rapporte que par le biais de ce site Web, aucune information ou donnée personnelle n’est collectée sans que les informations légales nécessaires ne soient préalablement fournies et que le consentement exprès des utilisateurs ne soit recueilli dans les cas où cela s’avère nécessaire.

Les informations sur le traitement des informations collectées via les cookies du site Web peuvent également être consultées via cette politique de cookies.

Qu’est ce que les cookies?

Les cookies sont de petits fichiers qui sont téléchargés sur les appareils des utilisateurs (ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes, etc.) via votre navigateur, pour stocker et récupérer des informations sur les habitudes de navigation d’un utilisateur ou de son ordinateur et, selon les informations qu’ils contiennent et la manière dont vous utilisez votre appareil, pour reconnaître l’utilisateur.

Quels sont les types de cookies qui existent ?

Hieronder vindt u de mogelijke soorten cookies, ingedeeld op basis van onderstaande criteria:

Op basis van de entiteit die de computer of het domein beheert van waaruit de cookies worden gestuurd en die de verkregen gegevens verwerkt, kan het volgende onderscheid worden gemaakt:

 • Eigen cookies: zijn cookies die naar de computer van de gebruiker worden gestuurd vanuit een computer die of een domein dat door IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF wordt beheerd en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt verleend.
 • Cookies van derden: zijn cookies die naar de computer van de gebruiker worden gestuurd vanuit een computer die of een domein dat niet door IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF wordt beheerd, maar door een andere entiteit die de via de cookies verkregen gegevens verwerkt. Wanneer de cookies worden gestuurd vanuit een computer die of een domein dat door IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF wordt beheerd, en de door deze cookies verzamelde gegevens worden beheerd door een derde, worden zij niet beschouwd als eigen cookies wanneer de derde deze gegevens voor zijn eigen doeleinden gebruikt (bijvoorbeeld om de door hem verleende diensten te verbeteren of om reclamediensten te verlenen voor een andere entiteit).

Op basis van de periode dat de cookies op de apparaten van de gebruikers aanwezig blijven:

 • Sessiecookies: zijn cookies die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker toegang heeft tot een app of website. Doorgaans worden zij gebruikt om gegevens op te slaan die alleen hoeven te worden bewaard om de door de gebruiker gevraagde dienst te kunnen verlenen en worden zij automatisch verwijderd aan het einde van de sessie (bijvoorbeeld wanneer de gebruiker de browser sluit en het bezoek eindigt).
 • Persistente cookies: zijn cookies waarbij de gegevens op het apparaat van de gebruiker opgeslagen blijven, ook al is de sessie afgelopen. Deze gegevens kunnen gedurende een door de cookieverantwoordelijke bepaalde periode worden bekeken en verwerkt. Deze periode kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren, tenzij de gebruiker de cookies manueel verwijdert.

Op basis van het doel waarvoor de via de cookies verkregen gegevens worden verwerkt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • (Noodzakelijke) technische cookies: zijn cookies die ervoor zorgen dat de gebruiker op een app of website kan surfen en de verschillende aangeboden opties of diensten kan gebruiken, waaronder de diensten die IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF gebruikt om het beheer en de werking van de website mogelijk te maken en de functies en diensten ervan te activeren. Zij maken het bijvoorbeeld mogelijk om het verkeer en de gegevenscommunicatie te regelen, de sessie te identificeren, toegang te krijgen tot delen met beperkte toegang, de elementen van producten of diensten te onthouden, producten of diensten aan te kopen, de betaling ervan te beheren, controle uit te oefenen op fraude in verband met de veiligheid van de dienst, in te schrijven op of deel te nemen aan een evenement, het aantal bezoeken te tellen met het oog op de aanrekening van de softwarelicenties waarmee de dienst werkt (website, platform of app), beveiligingselementen te gebruiken tijdens het surfen, inhoud op te slaan om video’s en audio-inhoud uit te zenden, dynamische inhoud te activeren (bijvoorbeeld, animatie voor het downloaden van een tekst of een beeld) of inhoud te delen via sociale media. In deze categorie vallen, door hun technische aard, ook de cookies waarmee de advertentieruimtes zo efficiënt mogelijk kunnen worden beheerd die IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF, als onderdeel van het ontwerp of de “lay-out” van de aan de gebruiker aangeboden dienst, op de website heeft gecreëerd op basis van criteria zoals bewerkte inhoud, zonder gegevens te verzamelen ten behoeve van gebruikers voor andere doeleinden, zoals het personaliseren van deze advertentie-inhoud of andere inhoud.
 • Voorkeurs- of personalisatiecookies: zijn cookies die ervoor zorgen dat de gegevens worden onthouden waardoor de gebruiker de dienst met bepaalde kenmerken kan gebruiken en zijn ervaring kan verschillen van die van andere gebruikers, zoals de taal, het aantal getoonde zoekresultaten, het uitzicht of de inhoud van de website afhankelijk van het type browser van de gebruiker of de regio van waaruit hij de dienst gebruikt enz.
 • Analyse- of meetcookies: zijn cookies waarmee IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF het gedrag van websitebezoekers kan volgen en analyseren, en de impact van advertenties kan meten. De gegevens die met dit soort cookies worden verzameld, worden gebruikt om de activiteit op de website te meten om die te kunnen verbeteren op basis van de analyse van de gebruiksgegevens van de gebruikers van de dienst.
 • Advertentiecookies: deze cookies maken het mogelijk de keuzes van de gebruiker te onthouden en hem betere en meer gepersonaliseerde functies aan te bieden, omdat desgevallend de meest relevante, nuttige en op zijn interesses afgestemde advertenties kunnen worden getoond, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat hij niet steeds dezelfde advertentie te zien krijgt.
 • Gedragsadvertentiecookies: zijn cookies die gegevens opslaan over het gedrag van gebruikers die zijn verkregen door hun surfgedrag voortdurend te observeren om de advertenties op de website op een efficiënte manier te beheren en te tonen. Hierdoor kan een specifiek profiel worden opgesteld en advertenties worden getoond die daarop zijn afgestemd.
 • Social-mediacookies: zijn cookies die in de website zijn ingebouwd om toegang te verlenen tot de websites van derden die de sociale netwerken beheren. Soms horen hier ook scripts of andere elementen bij die de cookies van deze sociale netwerken op het apparaat van de gebruiker kunnen lezen en soms opslaan. Deze cookies kunnen worden gebruikt om advertenties te personaliseren. Hoewel wij geen toegang hebben tot en evenmin controle over deze cookies of de gegevens die zij verzamelen, informeren wij de gebruiker en vragen wij zijn toestemming om deze elementen op zijn apparaat te plaatsen.

In overeenstemming met het bovenstaande en rekening houdend met de verschillende soorten cookies die er bestaan, deelt IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF mee dat deze website geen cookies gebruikt om gegevens te verzamelen van gebruikers zonder dat zij hen vooraf de vereiste wettelijke informatie verstrekt en zonder dat zij hun uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen om cookies op hun apparaten of terminals te plaatsen, indien dat noodzakelijk is (behalve in geval van noodzakelijke technische cookies).

Caractéristiques générales des cookies utilisés par le site web

In overeenstemming met de verschillende soorten cookies die hierboven zijn beschreven, worden de categorieën van cookies die op de browsers en/of apparaten van gebruikers kunnen worden geplaatst wanneer zij deze website bezoeken, hieronder vermeld, naargelang het gaat om eigen cookies of cookies van derden en naargelang hun doel.

Eigen cookies die door IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF zijn gecreëerd of worden beheerd, cookies die door derden worden beheerd, en cookies die worden beheerd door dienstverleners waarmee IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF een overeenkomst heeft afgesloten:

 • (Noodzakelijke) technische cookies
  Dankzij deze cookies kunnen gebruikers op de website surfen en de verschillende opties of diensten gebruiken waarover zij beschikken. Met deze cookies kan IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF bijvoorbeeld het verkeer en de gegevenscommunicatie regelen, de gebruikers identificeren tijdens de sessie en beveiligingselementen gebruiken terwijl de gebruikers aan het surfen zijn. Voor de technische cookies op deze website is het volgens de huidige wetgeving niet nodig om geïnformeerde toestemming van de gebruikers te verkrijgen omdat zij het, zoals hierboven vermeld, mogelijk maken om de door de gebruiker gevraagde dienst te verlenen.
 • Analyse- of meetcookies
  Deze cookies maken het mogelijk het gedrag van de verschillende gebruikers op onze website te volgen en te analyseren zodat wij verbeteringen kunnen aanbrengen op basis van de analyse van de gegevens over het gebruik van de producten en/of diensten die via de website worden aangeboden. De gegevens die hiertoe worden verwerkt, worden geanonimiseerd, dat wil zeggen dat de gebruikers op basis ervan niet kunnen worden geïdentificeerd. In ieder geval moet vóór de plaatsing van dit soort cookies de geïnformeerde toestemming van de gebruiker worden verkregen. Indien de gebruiker beslist om deze cookies niet te gebruiken, zijn sommige functies van de website beperkt.
 • Advertentiecookies
  Deze cookies maken het mogelijk om de advertentieruimtes op onze website te beheren op basis van criteria zoals getoonde inhoud of de frequentie waarmee advertenties worden getoond.
 • Gedragsadvertentiecookies
  Met deze cookies kunnen gegevens worden opgeslagen over het gedrag van de gebruikers op basis van hun surfgedrag. Indien de gebruiker toestemming geeft voor de plaatsing van deze cookies, kan IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF op basis van de aldus verkregen gegevens een specifiek profiel van de gebruiker opstellen om hem advertentie te tonen op basis van zijn surfgedrag zodat deze zijn afgestemd op zijn smaak en interesses. Vóór de plaatsing ervan moet de geïnformeerde toestemming van de gebruiker worden verkregen. Indien de gebruiker beslist om deze cookies niet te gebruiken, zijn sommige functies van de website beperkt.

 

Cookies die door derden zijn gecreëerd en worden beheerd, en cookies die door derden van IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF worden beheerd:

Dit zijn logo’s of functies van websites van derden die niet met IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF zijn verbonden (bijvoorbeeld sociale netwerken).

Soms horen hier ook scripts of andere elementen bij die de cookies in de browser en/of op het apparaat van de gebruikers kunnen lezen en soms opslaan. Deze cookies kunnen van een andere soort zijn (technische of noodzakelijke cookies, waarvoor geen toestemming van de gebruikers nodig is, of gedragsadvertentiecookies, in welk geval wel voorafgaande toestemming van de gebruikers moet worden verkregen, hoewel IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF geen enkele controle over deze cookies heeft).

Hoewel IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF de gebruikers vooraf om toestemming vraagt om dit soort cookies te plaatsen, wijzen wij erop dat het de eigenaar van deze cookies is die zijn eigen doelen en privacybeleid beheert. Indien de gebruikers meer informatie willen over het gebruik van deze cookies en, desgevallend, over de verwerking van hun persoonsgegevens, moeten zij deze dus raadplegen.

Comment modifier les paramètres ou révoquer le consentement donné à l’installation de cookies

Si vous avez autorisé l’installation de cookies via le système de gestion et de configuration des cookies utilisé par IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF, vous pouvez ensuite, à tout moment, supprimer ou modifier vos paramètres en utilisant les outils du navigateur que l’utilisateur a utilisé pour accéder à et naviguer sur ce site.

Si l’utilisateur décide d’utiliser les outils fournis par son navigateur, il doit garder à l’esprit que, selon le type de navigateur, la procédure de modification des paramètres ou de suppression des cookies peut varier.

L’utilisateur doit noter que certaines fonctionnalités du contenu du site Web ne sont disponibles que si l’installation de cookies sur ses appareils est autorisée. Si l’utilisateur décide de ne pas accepter ou de bloquer certains cookies, en fonction de leur finalité, cela peut affecter, en tout ou en partie, le fonctionnement normal du site Web ou empêcher l’accès à certains services de celui-ci.

Toutefois, si l’utilisateur souhaite plus d’informations sur la manière de révoquer le consentement donné ou sur la procédure de désactivation des cookies, ainsi que sur la façon de poser une question à propos de la politique de cookies du site Web, il peut contacter IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF via l’adresse suivante deli@imperial.be.

Informations collectées par l’utilisation des cookies

Lorsque des cookies techniques (nécessaires) sont installés sur leur appareil ou lorsque les utilisateurs consentent expressément à l’installation de tout autre type de cookies sur leurs appareils, IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF et les tiers (fournisseurs de services ou tiers) peuvent collecter une série de données, dont les suivantes :

 • Détails techniques sur les appareils utilisés par les utilisateurs, y compris : connexion à Internet et/ou à d’autres réseaux (y compris adresse IP), identifiant d’appareil mobile, votre système d’exploitation, type de navigateur ou toute autre classe de logiciels ou de données de votre équipement ou d’autres détails techniques.
 • Détails de l’utilisation des services de ce site Web, y compris, entre autres : des informations métriques sur le moment et la manière dont les utilisateurs utilisent nos services, les données de trafic, les données de localisation géographique (ville et pays), la date et l’heure de la dernière visite de l’utilisateur sur notre site Web, l’accès au contenu choisi par l’utilisateur lors de sa dernière visite sur notre site Web.
 • Données relatives au consentement éclairé expressément donné par les utilisateurs pour l’installation de cookies sur leurs appareils, y compris le statut de consentement de l’utilisateur comme preuve du consentement requis et fourni.

Protection des données relative à l’utilisation des cookies

Responsable du traitement

Le responsable du traitement est IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF, Grote baan 200, 9220 Lievegem. Afin d’assurer une gestion adéquate du traitement de vos données, IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF a désigné un délégué à la protection des données, à qui vous pouvez vous adresser pour toute question et que vous pouvez contacter à l’adresse électronique deli@imperial.be

Finalités du traitement et base juridique

Les finalités du traitement sont indiquées dans « Caractéristiques générales des cookies utilisés via le site Web » et dans « Détail des cookies utilisés par IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF via le site web ». La base juridique du traitement est le consentement éclairé donné expressément par les utilisateurs, qui peuvent à tout moment le gérer et le révoquer conformément à « Comment modifier les paramètres ou révoquer le consentement donné à l’installation de cookies ».

Destinataires des données

IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF peut partager les informations recueillies avec :

 • Si nécessaire avec les autorités et organismes publics compétents, les juges, les tribunaux et le ministère public pour l’exécution des obligations légales qui sont applicables à IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF conformément au droit de l’Union européenne et/ou au régime juridique interne applicable.
 • Fournisseurs de services agissant au nom et pour le compte d’IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF en tant que responsables du traitement, en suivant à tout moment ses instructions. À titre d’illustration, ces fournisseurs peuvent offrir des services d’analyse et de mesure, de personnalisation de la publicité, des services techniques pour le fonctionnement du site Web, des services permettant aux utilisateurs de gérer leur consentement, etc.
 • Tiers étrangers à IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF qui installent des cookies à partir de leurs propres domaines ou des domaines d’IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF lorsque ce sont ces tiers qui gèrent les objectifs de ces cookies et les informations qu’ils recueillent en conséquence. Ces tiers peuvent être, entre autres, les principaux exploitants de réseaux sociaux (X (ex-Twitter), Facebook, Instagram ou YouTube) ou Google. Vous pouvez lire ici comment Google utilise vos données personnelles et à quelles fins : https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fr

Transferts vers des pays tiers

Le traitement des données est effectué, de manière générale, dans l’Espace Économique Européen ou dans des pays qui ont été déclarés avec un niveau de protection adéquat. Sans préjudice de ce qui précède, le site Web dispose de cookies tiers qui fournissent des services à IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF et qui peuvent stocker et accéder aux informations qu’ils recueillent même en dehors de l’EEE :

Période de conservation des données

Les données seront traitées tant que les autorisations d’utilisation accordées par les utilisateurs resteront en vigueur. Ensuite, et conformément à la réglementation sur la protection des données, ces données seront dûment bloquées (pendant le délai de prescription des actions découlant de cette autorisation) aux seules fins de remplir les obligations légales requises pour IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF et pour la formulation, l’exercice ou la défense de plaintes.

Exercice des droits

Les utilisateurs peuvent à tout moment gérer ou révoquer le consentement donné en utilisant le lien dans le paragraphe « Comment modifier les paramètres ou révoquer le consentement donné à l’installation de cookies ».

De même, ils peuvent également exercer à tout moment leur droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition, de limitation, de portabilité, de retirer leur consentement et de ne pas faire l’objet de décisions individuelles automatisées, y compris le profilage, en envoyant leur demande écrite au délégué à la protection des données d’IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF, aux adresses suivantes :

 • Courrier postal : Grote baan 200, 9220 Lievegem, Belgique
 • Courrier électronique : deli @imperial.com

Dans les deux cas, l’utilisateur doit joindre à sa demande une copie de sa carte d’identité, ou d’un autre document officiel permettant de l’identifier.

Les utilisateurs ont également le droit de déposer une plainte lorsqu’ils le jugent opportun pour sauvegarder leurs droits, auprès de l’Autorité de protection des données (www.autoriteprotectiondonnees.be).

Nous rappelons que, pour tous les cookies appartenant à des tiers étrangers à IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF, si les utilisateurs souhaitent savoir comment exercer les droits qui leur sont reconnus par la réglementation sur la protection des données, ils doivent consulter les politiques de cookies et de confidentialité de chacun de leurs titulaires. Pour faciliter la consultation par les utilisateurs, nous avons incorporé des liens vers les politiques de cookies et de confidentialité de ces tiers dans la section « Cookies tiers non liés à IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF » qui est incorporée dans le paragraphe « Caractéristiques générales des cookies utilisés via le site Web ».

Mise à jour de la politique de cookies et de contact

Cette politique de cookies peut varier en fonction des cookies utilisés par ce site. IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF recommande aux utilisateurs de reconsulter cette politique chaque fois qu’ils accèdent au site Web afin d’être correctement informés de la manière dont et des fins auxquelles nous utilisons les cookies, afin qu’ils puissent avoir connaissance de tout changement sur le type de données collectées et le but pour lequel elles sont collectées, sous réserve que leur consentement éclairé soit préalablement recueilli dans les cas où cela s’avère nécessaire.

Politique des cookies mise à jour en juin 2024.

© 2024 – SIGMA

Tous droits réservés