Privacybeleid

Imperial Meat Product VOF, stelt dit Privacybeleid ter beschikking van de gebruikers van de Website die zich bevindt op de URL www.imperial.be/privacyverklaring om informatie te verschaffen over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en jouw privacy en informatie beschermen.

Imperial Meat Product VOF  verzoekt de gebruiker enkele minuten te wijden aan het aandachtig lezen van dit Privacybeleid.

Inleiding

Dit Privacybeleid is van toepassing op de Website  die Imperial Meat Product VOF ter beschikking van het publiek stelt op de URL www.imperial.be evenals op de interacties van gebruikers met Imperial Meat Product VOF via deze Website.

Imperial Meat Product VOF kan dit Privacybeleid wijzigen wanneer dat noodzakelijk is. In geval van wijzigingen zullen wij je hierover informeren via de Website of andere kanalen, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwe Privacyvoorwaarden. Door de functionaliteiten die door  Imperial Meat Product VOF beschikbaar zijn gesteld te blijven gebruiken nadat wij jou geïnformeerd hebben over dergelijke wijzigingen ga je daarmee akkoord, behalve in die gevallen waarin jouw uitdrukkelijke toestemming is vereist.

Wie is de gegevensbeheerder?

De entiteit verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is Imperial, en met maatschappelijke zetel op Grote Baan 200, 9920 Lievegem (België), ingeschreven bij de RCS van Gent (België) onder het nummer 0453 627 923.

Om ervoor te zorgen dat jouw gegevens op gepaste wijze verwerkt worden heeft Imperial Meat Product VOF een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld met wie je voor al je vragen contact kunt opnemen op het volgende e-mailadres dpo.external@campofriofg.com.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die door de gebruikers van deze website worden verstrekt, kunnen door Imperial Meat Product VOF voor de volgende doeleinden worden verwerkt, afhankelijk van het type gegevens dat door de gebruiker wordt verstrekt, en van de interacties die de gebruiker via de website met Imperial Meat Product VOF aangaat.

 • Contact, beheer en verwerking van vragen en verzoeken van websitegebruikers:
  • Doeleinde: De persoonsgegevens van gebruikers die contact opnemen met Imperial Meat Product VOF via een van de contactkanalen die via de website ter beschikking worden gesteld om vragen en/of verzoeken van gebruikers te ontvangen, zullen worden verwerkt met het oog op het onderhouden van contacten tussen de partijen, het uitvoeren van het beheer van websitegebruikers, het verlenen van klantenservice of gebruikersdiensten, en het beheren en verwerken van dergelijke vragen of verzoeken.
  • De gegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden: Identificatie- en contactgegevens.
  • Criteria voor rechtmatige verwerking: Het rechtmatige criterium voor deze verwerking is de verwerking en het beheer van de rechtsbetrekking tussen de gebruiker en Imperial Meat Product VOF tijdens het beheer van de verzoeken van de gebruiker, het onderhouden van contacten tussen de partijen en, in voorkomend geval, met betrekking tot de verlening van de door de gebruiker gevraagde dienst.
 • Beheer van geregistreerde Website gebruikers:
  • Doeleinde: De persoonsgegevens van gebruikers die zich registreren en een account aanmaken op de Website, worden verwerkt om gebruikersprofielen (gebruikersnaam en wachtwoord) te beheren die toegang verlenen tot het afgeschermde gedeelte van de Website, gebruikers van de Website met toegang tot het afgeschermde gedeelte te beheren, en toegang te verlenen tot de account en de inhoud, functionaliteit en diensten die via deze afgeschermde toegang aan het publiek ter beschikking worden gesteld. In die zin is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor het bewaren van zijn wachtwoorden voor het systeem, voor het geheimhouden ervan en voor een verantwoord gebruik ervan. De gebruiker zal in elk geval de gevolgen of schade dragen die kunnen voortvloeien uit het gebrek aan zorgvuldigheid bij het bewaren van zijn wachtwoorden.
  • De gegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden: Identificatie- en contactgegevens.
  • Criteria voor rechtmatige verwerking: Het rechtmatige criterium voor deze verwerking is de verwerking en het beheer van de rechtsbetrekking die in elk afzonderlijke geval is aangegaan tussen de gebruiker en 
 • Beheer van de met de gebruikers geformaliseerde contractuele relatie (aankoop van producten – elektronische handel):
  • Doeleinde: De gegevens van gebruikers die overgaan tot de aankoop van producten via de kanalen die beschikbaar worden gesteld voor de realisatie van e-commerce operaties via deze website, of die nu wel of niet geregistreerd zijn op de website, zullen worden verwerkt met het oog op het verwerken, onderhouden, ontwikkelen, beheren en controleren van de contractuele relatie die wordt aangegaan tussen de gebruiker en Imperial, als gevolg van de aankoop. Het beheer van de contractuele relatie omvat, maar is niet beperkt tot, de behandeling van documenten, de boekhouding, het administratief en economisch beheer, alsmede het beheer van de levering van de gekochte producten op het opgegeven adres.
  • De gegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden: Identificatie- en contactgegevens; economisch-financiële gegevens.
  • Criteria voor rechtmatige verwerking: Het rechtmatige criterium voor deze verwerking is de verwerking en het beheer van de juridische en/of contractuele relatie die in elk afzonderlijk geval is aangegaan tussen de gebruiker en
 • Klantenservice:
  • Doeleinde: Imperial Meat Product VOF biedt gebruikers een communicatiekanaal om, telematisch en/of telefonisch, de consumentenservice te beheren. De via deze dienst verzamelde gegevens worden verwerkt door Imperial van de ingediende vragen of verzoeken en de gemelde incidenten.
  • De gegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden: Identificatie- en contactgegevens.
  • Criteria voor rechtmatige verwerking: Het rechtmatige criterium voor deze verwerking is het beheer van de rechtsbetrekking tussen de betrokkene en Imperial en om te voldoen aan  wettelijke verplichtingen  die van toepassing zijn op Imperial Meat Product VOF (Op consumenten toepasselijke regelgeving).
 • Beheren van acties:
  • Doeleinde: De persoonsgegevens van gebruikers die worden verzameld via de registratie van een gebruiker als deelnemer aan een van de promoties die door Imperial Meat Product VOF via haar website beschikbaar worden gesteld, zullen worden verwerkt met het oog op het beheer van de betreffende promotie, het uitreiken van de bijbehorende prijs aan de winnaar van de promotie, alsook voor de naleving door Imperial Meat Product VOF van alle wettelijke en fiscale verplichtingen die op hem van toepassing zijn in zijn hoedanigheid van organisator van de betrokken promotie, en dit uitsluitend in het geval dat de gebruiker met een dergelijk doel van gegevensverwerking had ingestemd. Evenzo deelt Imperial Meat Product VOF  mee dat de gegevens in elk geval zullen worden verwerkt overeenkomstig de rechtsgrondslagen waaraan de betrokken promotie onderhevig is, en waar de gebruiker gedetailleerde informatie over gegevensbescherming kan vinden die deze moet aanvaarden alvorens hij aan de promotie deelneemt.
  • De gegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden: Identificatie- en contactgegevens; economisch-financiële gegevens.
  • Criteria voor rechtmatige verwerking: Het rechtmatige criterium voor deze verwerking is de toestemming van de betrokkene en de zakelijke relatie die de rechtsgrondslag voor de promotie vormt. In die zin kan de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking van zijn/haar gegevens voor dit doel intrekken, door gebruik te maken van de daartoe door Imperial beschikbaar getelde kanalen.
 • Imperial’s eigen commerciële communicatie naar klanten:
  • Doeleinde: De persoonsgegevens van gebruikers van de website die bovendien de status van klant van Imperial Meat Product VOF hebben, kunnen door Imperial Meat Product VOF worden verwerkt, met het oog op het verzenden van reclame, promotionele informatie of informatie die voor hen van belang kan zijn met betrekking tot producten promoties en commerciële aanbiedingen van Imperial Meat Product VOF via postale of elektronische kanalen (post, koerier, SMS of andere gelijkwaardige elektronische communicatiekanalen), ook op basis van de analyse en de uitwerking van uw profiel die uitsluitend met interne gegevens zullen worden gemaakt. Met betrekking tot de analyse en het opstellen van jouw profiel deelt Imperial Meat Product VOF je mee dat het bedrijf, om de leveringen te optimaliseren en te verbeteren, alsook om je naargelang jouw voorkeuren gepaste informatie te kunnen aanbieden, een verwerking kan uitvoeren die bestaat in het opstellen en analyseren van profielen en het toepassen van segmenteringstechnieken voor commerciële en reclamedoeleinden, die uitsluitend zal worden uitgevoerd met de gegevens die u ons verstrekt (interne gegevens van Imperial Meat Product VOF.
  • Welke gegevens worden verwerkt: Identificatie- en contactgegevens, gegevens met betrekking tot transacties van goederen en diensten, gegevens over persoonlijke kenmerken of sociale omstandigheden (afkomstig van de toepassing van segmenterings- en profileringstechnieken).
  • Criteria voor rechtmatige verwerking: Dit doeleinde is gebaseerd op de toepasselijke regelgeving (in geval van communicatie via e- mail of gelijkaardige kanalen) en het rechtmatig belang van Imperial Meat Product VOF bestaande in het wekken van interesse en het aanmoedigen van het afsluiten van Imperial Meat Product VOF producten, alsmede de verbetering van het imago van Imperial. In deze zin kan de gebruiker zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor dit doeleinde, door gebruik te maken van de daartoe door Imperial verstrekte kanalen en in elk van de uitgegeven commerciële mededelingen, dit laatste in het geval van mededelingen via e-mail of soortgelijke kanalen. Indien je meer informatie wilt over het gerechtvaardigd belang dat door Imperial in verband met dit doel wordt ingeroepen, kunt u aanvullende informatie opvragen via dpo.external@campofriofg.com
 • Imperial’s eigen commerciële communicatie naar klanten:
  • Doeleinde: De persoonsgegevens van gebruikers van de website die bovendien de status van klant van Imperial hebben, kunnen door Imperial worden verwerkt voor het verzenden van reclame, promotionele informatie of informatie met betrekking tot producten promoties en commerciële aanbiedingen van Imperial die voor de gebruikers van belang kan zijn via postale of elektronische kanalen (post, koerier, SMS of andere gelijkwaardige elektronische communicatiekanalen), ook op basis van de analyse en de uitwerking van uw profiel die uitsluitend met interne gegevens zullen worden gemaakt. Met betrekking tot de analyse en het opstellen van jouw profiel deelt Imperial je mee dat zij, om de leveringen te optimaliseren en te verbeteren, alsook om je naargelang jouw voorkeuren gepaste informatie te kunnen aanbieden, het bedrijf een verwerking kan uitvoeren die bestaat in het opstellen en analyseren van profielen en het toepassen van segmenteringstechnieken voor commerciële en reclamedoeleinden, die uitsluitend zal worden uitgevoerd met de gegevens die je ons verstrekt (interne gegevens van Imperial.
  • Welke gegevens worden verwerkt: Identificatie- en contactgegevens, gegevens met betrekking tot transacties van goederen en diensten, gegevens over persoonlijke kenmerken of sociale omstandigheden (afkomstig van de toepassing van segmenterings- en profileringstechnieken)
  • Criteria voor rechtmatige verwerking: De toestemming van de gebruiker, gevraagd via de daartoe bestemde formulieren. In die zin kan de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens voor dit doel intrekken, door gebruik te maken van de daartoe door Imperial geboden kanalen.
 • Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken met betrekking tot de aangeboden dienst.
  • Doeleinde: De contactgegevens van de gebruikers kunnen door Imperial worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken of marktonderzoek in verband met transacties die op de Website zijn uitgevoerd.
  • Welke gegevens worden verwerkt: Identificatie- en contactgegevens.
  • Criteria voor rechtmatige verwerking: De verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Imperial geboren uit de noodzaak om de mate van tevredenheid van de consument te kennen over de producten die via de website op de markt worden gebracht. In die zin kan de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens voor dit doel intrekken, door gebruik te maken van de daartoe door Imperial beschikbaar gestelde kanalen. Indien u meer informatie wenst over het gerechtvaardigd belang dat door Imperial in verband met dit doel wordt ingeroepen, kunt u aanvullende informatie opvragen via dpo.external@campofriofg.com 
 • Fraudepreventie
  • Doeleinde: Persoonsgegevens van gebruikers zullen worden verwerkt om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke- en bedrijfsvoorschriften, en ook om samen te werken met de bevoegde autoriteiten ter voorkoming van criminaliteit of fraude.
  • Welke gegevens worden verwerkt: Identificatie- en contactgegevens, gegevens met betrekking tot transacties van goederen en diensten, gegevens over persoonlijke kenmerken of sociale omstandigheden (afkomstig van de toepassing van segmenterings- en profileringstechnieken).
  • Criteria voor rechtmatige verwerking: Dit doel is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Imperial om ervoor te zorgen dat er op redelijke wijze gebruik wordt gemaakt van de op deze Website ter beschikking gestelde middelen, en om het risico om het slachtoffer te worden van fraude of frauduleuze transacties te beperken. Indien je meer informatie wenst over het gerechtvaardigd belang dat door Imperial in verband met dit doel wordt ingeroepen, kunt u aanvullende informatie opvragen via dpo.external@campofriofg.com
 • Beheer van kwaliteitsonderzoeken en traceerbaarheidsprojecten op Imperial Meat Product VOF producten:
  • Doeleinde: De persoonsgegevens die kunnen worden verzameld via vrijwillige deelname aan enquêtes over producten van Imperial Meat Product VOF en ook in de projecten van traceerbaarheid van de levenscyclus van de producten van Imperial Meat Product VOF zal worden verwerkt met het oog op het beheer en de analyse van de mening die door de consument wordt gegeven. Wij wijzen je er echter op dat het mogelijk is dit onderzoek anoniem uit te voeren, indien de gebruiker van de Website dit wenst. In dergelijke gevallen worden er geen gegevens verwerkt aan de hand waarvan personen kunnen worden geïdentificeerd of identificeerbaar kunnen worden gemaakt. Ook wanneer het IP-adres van de gebruiker wordt verwerkt, wordt de informatie van dat adres gesegmenteerd om alleen de geografische afbakening van de gebruiker op te slaan, zonder de mogelijkheid om apparatuur of aansluitingspunten van de terminal te identificeren.
  • Welke gegevens worden verwerkt: Identificatie- en contactgegevens, gegevens met betrekking tot transacties van goederen en diensten.
  • Criteria voor rechtmatige verwerking: De toestemming van de gebruiker voor zijn/haar deelname aan enquêtes en traceerbaarheidsprojecten. In die zin kan de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens voor dit doel intrekken, door gebruik te maken van de daartoe door Imperial. beschikbaar gestelde kanalen.

Van welke bronnen zijn de verwerkte gegevens afkomstig?

De gegevens die Imperial  verwerkt als gevolg van de interacties die de gebruiker via onze Website verricht, zijn afkomstig van de volgende bronnen:

 • Door de gebruiker verstrekte gegevens door het invullen van de door Imperial beschikbaar gestelde blanco velden voor het beheer van de communicatie met de gebruikers en/of de door Imperial beschikbaar gestelde blanco velden voor deelname aan door Imperial beheerde promoties, door het verzenden van e-mails of via enig ander kanaal waarmee de gebruiker communiceert met Imperial.
 • Gegevens die worden gegenereerd als gevolg van navigatie en gebruik door de gebruiker van de Website.
 • Gegevens die gegenereerd worden ten gevolge van het verwerken of onderhouden van een juridische en/of contractuele relatie die is aangegaan tussen de gebruiker en Imperial.

Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

De persoonsgegevens die Imperial via deze website verzamelt kunnen aan de volgende ontvangers worden doorgegeven, overeenkomstig de rechtsgrond van de doorgifte, en enkel indien dit is vereist:

Om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen, kunnen wij uw gegevens doorgeven:

 • Aan overheidsorganen en -instellingen (bv. indien dit noodzakelijk is voor het beheer van vorderingen, voor de naleving van wettelijke en fiscale verplichtingen die voortvloeien uit de organisatie van promoties, enz.).
 • Aan banken en financiële instellingen voor het beheer van inningen en betalingen.
 • Aan Notarissen (b.v. voor promotionele prijsvragen).

Wat betreft de overige verwerkingsactiviteiten die in dit Privacybeleid worden genoemd, deelt Imperial hierbij mede dat die verwerkingsactiviteiten geen doorgifte van persoonsgegevens aan derden behelzen.

Daarnaast informeren wij je dat onze leveranciers, zoals o.a. dienstverleners en hostingbedrijven, in het kader van ons contract voor de levering van diensten, toegang kunnen krijgen tot uw gegevens. Wij delen je mee dat deze leveranciers steeds de instructies Imperial  zullen opvolgen en die alleen gebruikten voor het leveren van de dienst.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die wordt vastgesteld op basis van de volgende criteria: (i) duur van de juridische relatie en aandacht voor eventuele verplichtingen die uit deze relatie voortvloeien; (ii) wettelijke bewaarplicht; en, (iii) verzoek om verwijdering door de betrokkene in de gevallen waarin dat passend is. Je kan meer informatie over de bewaartermijnen opvragen via dpo.external@campofriofg.com.

Welke persoonlijke informatie moet je in elk geval verstrekken?

Imperial deelt hierbij mede dat wanneer persoonsgegevens via een op onze website beschikbaar gesteld formulier worden verzameld, de als verplicht weergegeven velden in ieder geval dienen te worden ingevuld. Indien niet ten minste deze noodzakelijk geachte gegevens worden verstrekt, kan Imperial de dienst of de door de gebruiker geformuleerde vraag niet beheren.

Tevens informeert Imperial  de gebruikers die deel willen nemen aan een promotie die beschikbaar wordt gesteld door Imperial dat, de gebruiker in dergelijke gevallen de gevraagde persoonsgegevens moet verstrekken, overeenkomstig het desbetreffende promotiemechanisme en de bepalingen van de rechtsgrondslagen van de promotie. Indien de gevraagde gegevens niet worden verstrekt, kan de gebruiker niet deelnemen aan de betrokken actie en, in voorkomend geval, de aan de actie verbonden prijs niet in ontvangst nemen.

Wat moet je ons garanderen als u uw persoonsgegevens verstrekt?

De gebruiker garandeert de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte gegevens, en is aansprakelijk voor alle schade of verlies, direct of indirect, die het gevolg kunnen zijn van het niet nakomen van deze verplichting.

Indien de gebruiker gegevens verstrekt die aan een derde toebehoren, garandeert hij dat hij deze derde op de hoogte heeft gebracht van alle aspecten die in dit privacybeleid zijn vervat en dat deze zijn/haar toestemming heeft verkregen om ons zijn/haar gegevens te verstrekken met het oog op de verwerking daarvan. Dit alles, moet geschieden voordat de gegevens van een derde via onze Website verstrekt worden.

Welke veiligheidsmaatregelen nemen wij om jouw persoonsgegevens te beschermen?

Uit hoofde van onze verbintenis Imperial om ervoor te zorgen dat de veiligheid en geheimhouding van jouw gegevens gewaarborgd is, zijn er veiligheidsmaatregelen genomen die nodig zijn voor het beschermen van persoonsgegevens en de technische maatregelen zijn genomen die het verlies, misbruik, wijziging, niet bevoegde toegang en diefstal van de persoonsgegevens die via onze website zijn verstrekt voorkomen. In ieder geval moet je er rekening mee houden dat de beveiligingsmaatregelen van internet niet onneembaar zijn.

Welke rechten bezit je op jouw persoonsgegevens?

Imperial deelt je mede dat je het recht hebt om bevestiging te krijgen over het feit of wij al dan niet persoonlijke gegevens die jou betreffen verwerken.

Bovendien deelt Imperial je mee dat je met betrekking tot jouw persoonsgegevens de volgende rechten bezit :

 • Recht op Inzage: Je hebt recht op inzage in jouw gegevens om te weten welke persoonsgegevens wij verwerken.
 • Recht om rectificatie en wissing van jouw gegevens te vragen: Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten rectificeren wanneer je van mening bent dat wij onjuiste gegevens aan het verwerken zijn. Je kan ook verzoeken dat jouw persoonsgegevens gewist worden, o.a. wanneer die niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor die verzameld werden.
 • Recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken: Recht op beperking van de verwerking: onder bepaalde omstandigheden heb je het recht te verzoeken dat de verwerking van jouw gegevens beperkt wordt. In die gevallen bewaren wij jouw persoonsgegevens uitsluitend voor het uitoefenen van of verdediging tegen eventuele rechtsvorderingen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Recht op gegevensoverdraagbaarheid: onder bepaalde omstandigheden heb je het recht op het ontvangen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben in het gebruikelijke gestructureerd formaat dat machineleesbaar is. Je hebt ook het recht om deze gegevens te laten overdragen aan een andere gegevensbeheerder van Imperial.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens: Recht op bezwaar: onder bepaalde omstandigheden, en wegens redenen die verband houden met jouw persoonlijke situatie heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. In dat geval zullen wij jouw gegevens niet langer verwerken, behalve wanneer wij dat moeten blijven doen uit hoofde van wettelijke gronden of in verband met het uitoefenen van of verdediging tegen eventuele rechtsvorderingen.

Wij herinneren je er tevens aan dat je het recht hebt bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor reclame- of promotiedoeleinden, en ook om een toestemming die je eventueel hebt gegeven voor de verwerking van jouw gegevens in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming verleend vóór de intrekking daarvan.

Bovendien deelt Imperial je mee dat je jouw rechten over jouw persoonsgegevens als volgt kunt uitoefenen:

 • Door te schrijven naar Imperial Meat Products VOF, afdeling Marketing Proximity met maatschappelijke zetel te Grote Baan 200, 9920 Lievegem (België), in de vorm van een brief onder de vermelding “Gegevensbescherming”.
 • Door te schrijven naar Imperial Meat Products VOF, op het volgende e-mailadres: dpo.external@campofriofg.com.

In beide gevallen moet de identiteit van degene die de rechten uitoefent, worden aangetoond. Indien die niet volstaat, kan om bijkomende informatie worden verzocht.

Imperial zal de opgevraagde informatie binnen een termijn van maximaal een maand na ontvangst van het verzoek verstrekken Die termijn kan, indien nodig, met twee maanden worden verlengd rekening houdend met de complexiteit van, en het aantal verzoeken.

Imperial deelt je mee dat je een klacht kunt indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit voor Gegevensbescherming. Maar in eerste instantie kan je een klacht indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming die binnen een termijn van maximaal twee maanden hierover uitspraak zal doen.