Cookiebeleid

Wij informeren u dat deze website (https://www.imperial.be/) eigendom is van Imperial Meat Products VOF.

Deze website maakt gebruik van eigen cookies en van cookies van derden die gegevens opslaan en ophalen bij gebruikers wanneer zij op deze website surfen, voor de doelen die worden vermeld in de rubriek “Algemene kenmerken van de door de website gebruikte cookies”.

In lijn met het principe van proactieve verantwoordelijkheid meldt Imperial Meat Products VOF dat er via deze website evenwel geen persoonlijke informatie of persoonsgegevens worden verzameld zonder dat vooraf de noodzakelijke wettelijke informatie is verstrekt en zonder dat de gebruikers hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven, indien dit noodzakelijk is.

In dit cookiebeleid is ook meer informatie opgenomen over de verwerking van de gegevens die via de cookies op deze website worden verzameld.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die via de browser op de apparaten van gebruikers (computers, smartphones, tablets enz.) worden gedownload om gegevens op te slaan en op te halen over hoe zij zich gedragen bij het surfen of op hun computer en om, naargelang de gegevens die zij bevatten en de manier waarop het apparaat wordt gebruikt, de gebruikers te herkennen.

Welke soorten cookies zijn er?

Hieronder vindt u de mogelijke soorten cookies, ingedeeld op basis van onderstaande criteria:

Op basis van de entiteit die de computer of het domein beheert van waaruit de cookies worden gestuurd en die de verkregen gegevens verwerkt, kan het volgende onderscheid worden gemaakt:

 • Eigen cookies: zijn cookies die naar de computer van de gebruiker worden gestuurd vanuit een computer die of een domein dat door IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF wordt beheerd en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt verleend.
 • Cookies van derden: zijn cookies die naar de computer van de gebruiker worden gestuurd vanuit een computer die of een domein dat niet door IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF wordt beheerd, maar door een andere entiteit die de via de cookies verkregen gegevens verwerkt. Wanneer de cookies worden gestuurd vanuit een computer die of een domein dat door IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF wordt beheerd, en de door deze cookies verzamelde gegevens worden beheerd door een derde, worden zij niet beschouwd als eigen cookies wanneer de derde deze gegevens voor zijn eigen doeleinden gebruikt (bijvoorbeeld om de door hem verleende diensten te verbeteren of om reclamediensten te verlenen voor een andere entiteit).

Op basis van de periode dat de cookies op de apparaten van de gebruikers aanwezig blijven:

 • Sessiecookies: zijn cookies die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker toegang heeft tot een app of website. Doorgaans worden zij gebruikt om gegevens op te slaan die alleen hoeven te worden bewaard om de door de gebruiker gevraagde dienst te kunnen verlenen en worden zij automatisch verwijderd aan het einde van de sessie (bijvoorbeeld wanneer de gebruiker de browser sluit en het bezoek eindigt).
 • Persistente cookies: zijn cookies waarbij de gegevens op het apparaat van de gebruiker opgeslagen blijven, ook al is de sessie afgelopen. Deze gegevens kunnen gedurende een door de cookieverantwoordelijke bepaalde periode worden bekeken en verwerkt. Deze periode kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren, tenzij de gebruiker de cookies manueel verwijdert.

Op basis van het doel waarvoor de via de cookies verkregen gegevens worden verwerkt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • (Noodzakelijke) technische cookies: zijn cookies die ervoor zorgen dat de gebruiker op een app of website kan surfen en de verschillende aangeboden opties of diensten kan gebruiken, waaronder de diensten die IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF gebruikt om het beheer en de werking van de website mogelijk te maken en de functies en diensten ervan te activeren. Zij maken het bijvoorbeeld mogelijk om het verkeer en de gegevenscommunicatie te regelen, de sessie te identificeren, toegang te krijgen tot delen met beperkte toegang, de elementen van producten of diensten te onthouden, producten of diensten aan te kopen, de betaling ervan te beheren, controle uit te oefenen op fraude in verband met de veiligheid van de dienst, in te schrijven op of deel te nemen aan een evenement, het aantal bezoeken te tellen met het oog op de aanrekening van de softwarelicenties waarmee de dienst werkt (website, platform of app), beveiligingselementen te gebruiken tijdens het surfen, inhoud op te slaan om video’s en audio-inhoud uit te zenden, dynamische inhoud te activeren (bijvoorbeeld, animatie voor het downloaden van een tekst of een beeld) of inhoud te delen via sociale media. In deze categorie vallen, door hun technische aard, ook de cookies waarmee de advertentieruimtes zo efficiënt mogelijk kunnen worden beheerd die IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF, als onderdeel van het ontwerp of de “lay-out” van de aan de gebruiker aangeboden dienst, op de website heeft gecreëerd op basis van criteria zoals bewerkte inhoud, zonder gegevens te verzamelen ten behoeve van gebruikers voor andere doeleinden, zoals het personaliseren van deze advertentie-inhoud of andere inhoud.
 • Voorkeurs- of personalisatiecookies: zijn cookies die ervoor zorgen dat de gegevens worden onthouden waardoor de gebruiker de dienst met bepaalde kenmerken kan gebruiken en zijn ervaring kan verschillen van die van andere gebruikers, zoals de taal, het aantal getoonde zoekresultaten, het uitzicht of de inhoud van de website afhankelijk van het type browser van de gebruiker of de regio van waaruit hij de dienst gebruikt enz.
 • Analyse- of meetcookies: zijn cookies waarmee IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF het gedrag van websitebezoekers kan volgen en analyseren, en de impact van advertenties kan meten. De gegevens die met dit soort cookies worden verzameld, worden gebruikt om de activiteit op de website te meten om die te kunnen verbeteren op basis van de analyse van de gebruiksgegevens van de gebruikers van de dienst.
 • Advertentiecookies: deze cookies maken het mogelijk de keuzes van de gebruiker te onthouden en hem betere en meer gepersonaliseerde functies aan te bieden, omdat desgevallend de meest relevante, nuttige en op zijn interesses afgestemde advertenties kunnen worden getoond, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat hij niet steeds dezelfde advertentie te zien krijgt.
 • Gedragsadvertentiecookies: zijn cookies die gegevens opslaan over het gedrag van gebruikers die zijn verkregen door hun surfgedrag voortdurend te observeren om de advertenties op de website op een efficiënte manier te beheren en te tonen. Hierdoor kan een specifiek profiel worden opgesteld en advertenties worden getoond die daarop zijn afgestemd.
 • Social-mediacookies: zijn cookies die in de website zijn ingebouwd om toegang te verlenen tot de websites van derden die de sociale netwerken beheren. Soms horen hier ook scripts of andere elementen bij die de cookies van deze sociale netwerken op het apparaat van de gebruiker kunnen lezen en soms opslaan. Deze cookies kunnen worden gebruikt om advertenties te personaliseren. Hoewel wij geen toegang hebben tot en evenmin controle over deze cookies of de gegevens die zij verzamelen, informeren wij de gebruiker en vragen wij zijn toestemming om deze elementen op zijn apparaat te plaatsen.

In overeenstemming met het bovenstaande en rekening houdend met de verschillende soorten cookies die er bestaan, deelt IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF mee dat deze website geen cookies gebruikt om gegevens te verzamelen van gebruikers zonder dat zij hen vooraf de vereiste wettelijke informatie verstrekt en zonder dat zij hun uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen om cookies op hun apparaten of terminals te plaatsen, indien dat noodzakelijk is (behalve in geval van noodzakelijke technische cookies).

Algemene kenmerken van de door de website gebruikte cookies

In overeenstemming met de verschillende soorten cookies die hierboven zijn beschreven, worden de categorieën van cookies die op de browsers en/of apparaten van gebruikers kunnen worden geplaatst wanneer zij deze website bezoeken, hieronder vermeld, naargelang het gaat om eigen cookies of cookies van derden en naargelang hun doel.

Eigen cookies die door IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF zijn gecreëerd of worden beheerd, cookies die door derden worden beheerd, en cookies die worden beheerd door dienstverleners waarmee IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF een overeenkomst heeft afgesloten:

 • (Noodzakelijke) technische cookies
  Dankzij deze cookies kunnen gebruikers op de website surfen en de verschillende opties of diensten gebruiken waarover zij beschikken. Met deze cookies kan IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF bijvoorbeeld het verkeer en de gegevenscommunicatie regelen, de gebruikers identificeren tijdens de sessie en beveiligingselementen gebruiken terwijl de gebruikers aan het surfen zijn. Voor de technische cookies op deze website is het volgens de huidige wetgeving niet nodig om geïnformeerde toestemming van de gebruikers te verkrijgen omdat zij het, zoals hierboven vermeld, mogelijk maken om de door de gebruiker gevraagde dienst te verlenen.
 • Analyse- of meetcookies
  Deze cookies maken het mogelijk het gedrag van de verschillende gebruikers op onze website te volgen en te analyseren zodat wij verbeteringen kunnen aanbrengen op basis van de analyse van de gegevens over het gebruik van de producten en/of diensten die via de website worden aangeboden. De gegevens die hiertoe worden verwerkt, worden geanonimiseerd, dat wil zeggen dat de gebruikers op basis ervan niet kunnen worden geïdentificeerd. In ieder geval moet vóór de plaatsing van dit soort cookies de geïnformeerde toestemming van de gebruiker worden verkregen. Indien de gebruiker beslist om deze cookies niet te gebruiken, zijn sommige functies van de website beperkt.
 • Advertentiecookies
  Deze cookies maken het mogelijk om de advertentieruimtes op onze website te beheren op basis van criteria zoals getoonde inhoud of de frequentie waarmee advertenties worden getoond.
 • Gedragsadvertentiecookies
  Met deze cookies kunnen gegevens worden opgeslagen over het gedrag van de gebruikers op basis van hun surfgedrag. Indien de gebruiker toestemming geeft voor de plaatsing van deze cookies, kan IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF op basis van de aldus verkregen gegevens een specifiek profiel van de gebruiker opstellen om hem advertentie te tonen op basis van zijn surfgedrag zodat deze zijn afgestemd op zijn smaak en interesses. Vóór de plaatsing ervan moet de geïnformeerde toestemming van de gebruiker worden verkregen. Indien de gebruiker beslist om deze cookies niet te gebruiken, zijn sommige functies van de website beperkt.

 

Cookies die door derden zijn gecreëerd en worden beheerd, en cookies die door derden van IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF worden beheerd:

Dit zijn logo’s of functies van websites van derden die niet met IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF zijn verbonden (bijvoorbeeld sociale netwerken).

Soms horen hier ook scripts of andere elementen bij die de cookies in de browser en/of op het apparaat van de gebruikers kunnen lezen en soms opslaan. Deze cookies kunnen van een andere soort zijn (technische of noodzakelijke cookies, waarvoor geen toestemming van de gebruikers nodig is, of gedragsadvertentiecookies, in welk geval wel voorafgaande toestemming van de gebruikers moet worden verkregen, hoewel IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF geen enkele controle over deze cookies heeft).

Hoewel IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF de gebruikers vooraf om toestemming vraagt om dit soort cookies te plaatsen, wijzen wij erop dat het de eigenaar van deze cookies is die zijn eigen doelen en privacybeleid beheert. Indien de gebruikers meer informatie willen over het gebruik van deze cookies en, desgevallend, over de verwerking van hun persoonsgegevens, moeten zij deze dus raadplegen.

Instellingen wijzigen of de toestemming voor het plaatsen van cookies intrekken

Als de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de plaatsing van cookies via het systeem voor cookiebeheer en -configuratie dat IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF gebruikt, kan hij daarna, te allen tijde, zijn instellingen wissen of wijzigen via de tools van de browser die hij heeft gebruikt om toegang te krijgen tot en te surfen op deze website.

Als de gebruiker beslist om de tools van zijn browser te gebruiken, moet hij er rekening mee houden dat de procedure om de instellingen te wijzigen of te wissen bij elke browser anders kan zijn.

Hij moet er ook rekening mee houden dat sommige functies van de inhoud van de website slechts beschikbaar zijn wanneer hij heeft ingestemd met de plaatsing van cookies op zijn apparaat. Als de gebruiker beslist om sommige cookies af te wijzen of te blokkeren, kan dit, afhankelijk van het doel ervan, de normale werking van de website geheel of gedeeltelijk beïnvloeden of de toegang tot sommige diensten ervan verhinderen.

Als de gebruiker echter meer informatie wil over de manier waarop hij zijn toestemming kan intrekken of over de procedure om cookies uit te schakelen, of wil weten wat hij moet doen bij een vraag over het cookiebeleid op de website, kan hij contact opnemen met IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF op het volgende adres: deli@imperial.be.

Via cookies verzamelde gegevens

Wanneer (noodzakelijke) technische cookies op hun apparaat zijn geplaatst of wanneer de gebruikers hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven om alle andere soorten cookies op hun apparaten te plaatsen, kunnen IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF en derden (dienstverleners of derden) diverse gegevens verzamelen, waaronder:

 • gedetailleerde technische gegevens over de apparaten die de gebruikers gebruiken, waaronder de internetverbinding en/of verbinding met andere netwerken (met inbegrip van het IP-adres), de ID van hun mobiele apparaat, het besturingssysteem, de soort browser of alle andere soorten software of gegevens van de apparatuur, of andere technische details;
 • gedetailleerde gegevens over het gebruik van de diensten van deze website, inclusief, maar niet beperkt tot metrische gegevens over wanneer en hoe gebruikers onze diensten gebruiken, verkeersgegevens, geografische lokalisatiegegevens (stad en land), datum en tijdstip van het laatste bezoek van de gebruiker aan onze website, toegang tot de inhoud die de gebruiker bij zijn laatste bezoek aan onze website heeft gekozen;
 • gegevens met betrekking tot de geïnformeerde toestemming die de gebruikers uitdrukkelijk hebben gegeven om cookies op hun apparaten te plaatsen, met inbegrip van hun toestemmingsstatus als bewijs van de vereiste en gegeven toestemming.

Gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van cookies

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF, Grote baan 200, 9220 Lievegem. Voor een adequaat beheer van de verwerking van uw gegevens heeft IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld bij wie u terecht kunt voor alle mogelijke vragen en met wie u contact kunt opnemen op het volgende adres: deli@imperial.be.

 

Doelen van de verwerking en rechtsgrond

De doelen van de verwerking worden vermeld in de rubriek “Algemene kenmerken van de door de website gebruikte cookies”. De rechtsgrond voor de verwerking is de geïnformeerde toestemming die de gebruikers uitdrukkelijk hebben gegeven. Zij kunnen deze te allen tijde beheren en intrekken in overeenstemming met de rubriek “Instellingen wijzigen of de toestemming voor het plaatsen van cookies intrekken”.

 

Ontvangers van de gegevens

IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF kan de verzamelde gegevens delen met:

 • indien nodig, de bevoegde autoriteiten en overheidsinstanties, rechters, rechtbanken en het openbaar ministerie met het oog op de nakoming van wettelijke verplichtingen die op IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF rusten in overeenstemming met het recht van de Europese Unie en/of het toepasselijke nationale rechtsstelsel;
 • dienstverleners die namens en voor rekening van IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF handelen als verwerkingsverantwoordelijken en daarbij altijd de instructies van IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF in acht nemen. Deze dienstverleners kunnen bijvoorbeeld analyse- en meetdiensten aanbieden, alsook diensten in verband met het personaliseren van advertenties, technische diensten voor de werking van de website, diensten waarmee gebruikers hun toestemming kunnen beheren enz.;
 • derden die niet tot IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF behoren en cookies plaatsen vanaf hun eigen domeinen of domeinen van IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF wanneer die derden deze cookies en de doelen ervan beheren, alsook de gegevens die zij daarbij verzamelen. Hiertoe behoren onder meer de exploitanten van de belangrijkste sociale netwerken (X (het vroegere Twitter), Facebook, Instagram of YouTube) of Google. Via deze link kunt u lezen hoe en voor welke doelen Google uw persoonsgegevens gebruikt: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

Doorgiften naar derde landen

Over het algemeen worden de gegevens verwerkt in de Europese Economische Ruimte (EER) of in landen waarvan is vastgesteld dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen. Onverminderd het bovenstaande beschikt de website over cookies van derden die diensten verlenen aan IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF en die de gegevens die zij verzamelen ook buiten de EER kunnen opslaan en raadplegen.

 

Bewaartermijn van de gegevens

De gegevens worden verwerkt zolang de door de gebruikers verleende toestemming van kracht is. Daarna worden deze gegevens, in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, naar behoren geblokkeerd (gedurende de wettelijke termijn voor de acties die uit deze toestemming voortvloeien) met als enig doel IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en voor het formuleren, indienen of verdedigen van klachten.

 

Uitoefening van rechten

De gebruikers kunnen te allen tijde hun toestemming beheren of intrekken door middel van de link vermeld in de rubriek “Instellingen wijzigen of de toestemming voor het plaatsen van cookies intrekken”.

Ook kunnen zij te allen tijde het recht uitoefenen op inzage van en rectificatie of wissing van hun gegevens of op beperking van de hen betreffende verwerking, alsmede het recht om tegen de verwerking ervan bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om hun toestemming in te trekken en het recht om niet te worden onderworpen aan op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerde besluiten, door een schriftelijk verzoek daartoe te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke van IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF op de volgende adressen:

 • per post: Grote baan 200, 9220 Lievegem, België
 • per e-mail: deli@imperial.com

In beide gevallen moeten de gebruikers een kopie van hun identiteitskaart of een ander officieel identificatiedocument bij hun verzoek voegen.

Wanneer zij dit passend achten om hun rechten te beschermen, hebben de gebruikers ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Voor alle cookies van derden die niet tot IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF behoren, herinneren wij eraan dat gebruikers die willen weten hoe zij hun rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking kunnen uitoefenen, het cookiebeleid en de privacyverklaring van die derden moeten raadplegen. Voor het gemak van de gebruikers hebben wij links naar het cookiebeleid en de privacyverklaring van elk van deze derden toegevoegd in het deel “Cookies van derden die niet met IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF zijn verbonden” van de rubriek “Algemene kenmerken van de door de website gebruikte cookies”.

 

Update van het cookiebeleid en het contactbeleid

Dit cookiebeleid kan variëren naargelang van de cookies die door deze website worden gebruikt. IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF raadt de gebruikers aan om dit beleid te lezen telkens wanneer zij de website bezoeken zodat zij correct geïnformeerd zijn over hoe en waarom wij de cookies gebruiken zodat zij op de hoogte zijn van alle wijzigingen in verband met het soort verzamelde gegevens en het doel waarvoor zij worden verzameld, mits zij daartoe vooraf hun geïnformeerde toestemming hebben gegeven indien dit noodzakelijk is.

Cookiebeleid zoals laatst geüpdatet in juni 2024

© 2024 – SIGMA

Alle rechten voorbehouden